Výhody online studia

Výhody online studia

Distanční online studium je koncepce, kterou se Evropská akademie vzdělávání odlišuje od jiných škol. Tato forma studia cílí na ty, kteří…   ​Read More   
číst více
Benefits of online study

Benefits of online study

Distance learning online is a concept that sets the European Training Academy apart from other schools. This form of study is aimed at…   ​Read More   
číst více
EAV publishes the 1st volume of the textbook for electricians

EAV publishes the 1st volume of the textbook for electricians

In addition to quality teachers, quality textbooks are the foundation of any education, which is doubly true for self-study. Today, the…   ​Read More   
číst více
Eav vydává 1. díl učebnice pro elektrikáře

Eav vydává 1. díl učebnice pro elektrikáře

Základem každého vzdělávání jsou vedle kvalitních vyučujících také kvalitní učebnice, což pro samostudium platí dvojnásob. V současné…   ​Read More   
číst více
Elektrikáři na EAV dostávají startovní studijní balíček

Elektrikáři na EAV dostávají startovní studijní balíček

O své studenty se Evropská akademie stará už od úplného začátku studia. V rámci studijního oboru Elektrikář nabízí EAV studentům jak…   ​Read More   
číst více
Obor IT specialista je začátek Vaší nové cesty

Obor IT specialista je začátek Vaší nové cesty

Rychlý rozvoj technologií a digitalizace podniků po celém světě stále více posiluje poptávku po odbornících v oblasti informačních…   ​Read More   
číst více
1 2 3 19