Jak se stát kynologem chovatelem / kynoložkou chovatelkou?

Získání kvalifikace kynologa chovatele /kynoložky chovatelky je vhodným startem  pro práci v oblasti chovu a péče o psy. Zkouška pro získání tohoto osvědčení je náročná a zahrnuje jak teoretickou, tak praktickou část. V tomto článku se podíváme na několik klíčových informací o tom, jak probíhá ověřovací zkouška z profesní kvalifikace.

Národní kvalifikace umožňuje získat osvědčení o profesní kvalifikaci Kynolog chovatel / kynoložka chovatelka pro práci se psy. Pro mnoho lidí je práce se psy nejen vášní, ale také zajímavou profesí. Všechny důležité informace, včetně kontaktů na autorizované osoby, u kterých je možné zkoušky složit (a získat tak zmíněné osvědčení), najdete na webu Národní soustavy kvalifikací.

Základní požadavky

Pro získání profesní kvalifikace kynologa chovatele je třeba splnit několik základních požadavků. Mezi tyto požadavky patří minimálně základy vzdělání, bezúhonnost a plná způsobilost k právním úkonům.

Vzdělávání a praxe

Existuje několik způsobů, jak získat vzdělání v oblasti chovu psů. V rámci oboru vzdělání s maturitní zkouškou 41-43-M/02 Chovatelství, existuje zaměření na kynologii. Kynologii je možné studovat i v rámci vysokoškolského studia. V rámci dalšího vzdělávání je možné své znalosti a dovednosti rozvíjet v různých kurzech, školeních a na seminářích, které nabízí mnoho kynologických spolků a organizací, případně samostudiem. Kurzy mohou být buď prezenční, nebo dálkové, jednodenní nebo dlouhodobé. Vzdělávání v oblasti kynologie je celoživotní záležitostí. Problematika kynologie je velmi široká. Pro chovatele jsou stěžejní znalosti a dovednosti v oblasti teorie kynologie, vlastního chovu a veterinární péče o psy.

Teoretická část zkoušky

Teoretická část zkoušky se týká široké škály témat, které jsou důležité pro práci kynologa chovatele. V první řadě jsou ověřovány znalosti týkající se anatomii a fyziologie, charakteristiky a původu plemen psů, uchazeč popíše jednotlivé skupiny plemen psů dle FCI a rozpozná plemena psů na předložených fotografiích. Je ověřováno, zda umí uchazeč profesionálně poradit při výběru adekvátního plemene psa pro zájemce o psa. Dále je nutné ověřit znalosti aplikace legislativy v chovu psů. Neméně důležité jsou znalosti z oblasti vlastního chovu, od popisu exteriéru, přes výběr chovného páru, zajišťování reprodukce a odchovu štěňat po ustájení, výživu a krmení a preventivní veterinární péči.

Praktická část zkoušky

Praktická část zkoušky klade důraz na prokázání vztahu a vhodného přístupu ke zvířatům a respektování zásad pohody zvířat. Jsou ověřována kritéria, která prakticky rozvíjejí teoretickou část zkoušky. Uchazeč předvede vyplnění chovatelských dokumentů, demonstruje na předvedeném psovi exteriér a posoudí jej v souladu s plemenným standardem.

Po úspěšném složení teoretické a praktické části zkoušky uchazeč získá osvědčení kynologa chovatele.

Výhody osvědčení o získání profesní kvalifikace

Získání osvědčení Kynolog chovatel / kynoložka chovatelka umožňuje nejen práci se psy v oblasti chovu a péče o ně, ale také přístup k dalším profesionálním příležitostem. Osvědčení prokazuje, že máte znalosti a schopnosti potřebné pro tuto profesi a může zvýšit vaši šanci na získání zaměstnání. Dále je možné se stát členem různých kynologických spolků a organizací, které vám poskytnou přístup ke speciálním zdrojům, vzdělávacím programům a dalším příležitostem v této oblasti.

Dobrovolnická práce nemusí být jen otročina za almužnu. Výhody (i nevýhody) dobrovolnické práce, které vás nadchnou!

Read More 

​Vše o zkouškách, celoživotní vzdělávání, certifikát, další vzdělávání, kvalifikace, Národní soustava kvalifikací, osvědčení, trh práce, vzdělávání, zkouška 

Zdroj: Vzdělávání a práce 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *