Kariéra obchodního zástupce/zástupkyně: osvědčení o profesní kvalifikaci jako cesta k úspěchu

Profese obchodního zástupce/zástupkyně je atraktivní a nabízí široké možnosti růstu. Tato role vyžaduje kombinaci komunikačních dovedností, obchodního ducha a schopnosti budovat vztahy se zákazníky. Pokud se chcete stát obchodním zástupcem/zástupkyní, je důležité se seznámit s kvalifikačním standardem a přípravou na zkoušku v rámci Národní soustavy kvalifikací, která vám může umožnit vstoupit do této perspektivní profese.

Orientace v marketingu a jeho trendech

Součástí kvalifikační zkoušky pro tuto profesi, která prošla v roce 2023 aktualizací, je orientace uchazeče v oblasti marketingu. Písemnou zkouškou se ověřuje, zda uchazeč dokáže definovat marketing i následný cílový trh, vysvětlit podnikatelské koncepce, popsat podstatu trhu a tržního hospodářství a rozčlenit trh podle hledisek segmentu.

Rolí obchodníka je především obchod

Ačkoli zkouška obsahuje více bodů, a to jak písemného, tak ústního ověření, hlavní důraz je kladen na ověření schopností uchazeče v oblasti realizace obchodní činnosti. Uchazeč musí znát teorii, do které patří definice podstaty obchodní činnosti, znalost kontrolních orgánů v oblasti obchodu a jejich kompetencí, charakterizace jednotlivých funkcí obchodu i principy fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů. Z praktických znalostí se poté ověřuje, jak umí uchazeč o získání kvalifikace popsat a předvést zásady skladování zboží podle sortimentních skupin, principy fungování systému EAN a také popsat a předvést metody zvyšování obratu při vlastní obchodní činnosti.

Analýza prodeje, trhů a monitoring trhu

Kvalitní obchodník má přehled o tom, jaké zákazníky má, jakým způsobem je může získat a také je schopný si je analyzovat. I díky tomu může efektivně pracovat s informacemi o výkyvech prodejů, jeho příčinách i řešení. Může se zdát, že úkolem obchodníka je jen neustálé vyhledávání nových zákazníků, nicméně stejně důležitá je i péče o zákazníky stávající. Během zkoušky se tak sleduje, jakým způsobem uchazeč dokáže komunikovat s klienty, zda dodržuje pravidla úspěšného prodeje i zda dokáže navnímat zákazníkovy potřeby s ohledem na typ, věk a pohlaví zákazníka.

Znalost trhu i organizační schopnosti

Dobrý obchodní zástupce/zástupkyně se vyznačuje hlubokou znalostí trhu a produktu, který zastupuje. Je důležité mít informace o konkurenci, trendech a potřebách zákazníků, aby mohl nabídnout nejlepší řešení a vytvořit konkurenční výhodu.

Z osobnostních vlastností by obchodní zástupci/zástupkyně měli mít silné komunikační a vyjednávací schopnosti. Musí být schopni efektivně prezentovat produkty nebo služby, navazovat a udržovat vztahy se zákazníky a přesvědčivě argumentovat prospěšností nabídky.

Pro efektivní plánování a správu času jsou nezbytné organizační schopnosti. Obchodní zástupci/zástupkyně musí být schopni koordinovat a řídit své aktivity, stanovovat si cíle a sledovat svůj pokrok. Ačkoliv tyto kompetence nepatří mezi primární s ohledem na kvalifikační zkoušku, jde o nezbytné dovednosti do následného praktického uplatnění.

Pustíte se do změny profese?

Stát se obchodním zástupcem/zástupkyní vyžaduje kombinaci zvládnutých praktických i teoretických znalostí ověřených kvalifikační zkouškou. Jak proběhne příprava na kvalifikační zkoušku záleží na vás. Může zahrnovat studium, školení, praxi a sebevzdělávání. Nezapomeňte (ať už jako stávající či budoucí obchodníci) také rozvíjet své komunikační schopnosti, organizační dovednosti a znalost trhu. S pečlivou přípravou a odhodláním můžete dosáhnout úspěchu v této perspektivní kariéře obchodního zástupce/zástupkyně. Všechny potřebné informace naleznete na webu Národní soustavy kvalifikací.

Jste cílevědomí? A je vám cílevědomost spíše na škodu nebo ku prospěchu?

Read More 

​Vše o zkouškách, celoživotní vzdělávání, certifikát, dovednosti, kvalifikace, Národní soustava kvalifikací, osvědčení, pracovní pozice, profese, profesní kvalifikace, zkouška 

Zdroj: Vzdělávání a práce 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *