Když je práce zábavou aneb Jak se stát průvodcem/průvodkyní Prahou

Být průvodcem/průvodkyní Prahou může být zajímavým a naplňujícím zaměstnáním, zejména pokud máte zájem o historii a kulturu tohoto města. Abyste mohli tuto práci vykonávat profesionálně, je však nezbytné získat osvědčení o profesní kvalifikaci průvodce/průvodkyně Prahou, které je vyžadováno pro oficiální prohlídky a výklady. V tomto článku se podíváme na několik klíčových informací o tom, jak získat tuto certifikaci.

Podmínky pro získání osvědčení

K získání osvědčení průvodce/průvodkyně Prahou je třeba splnit několik podmínek. V první řadě musí být uchazeč o zkoušku plnoletý, dále musí mít znalosti o historii, kultuře a životě v České republice a také dobré jazykové dovednosti – ověřována bude také znalost cizího jazyka.

Ještě před samotnou zkouškou

Ve chvíli, kdy bude znám termín zkoušky z profesní kvalifikace, dostane každý uchazeč od autorizované osoby / autorizovaného zástupce za úkol zpracování krátké písemné práce ‒ průvodcovské trasy v Praze, v maximálním rozsahu 5 stran A4. Zpracovanou písemnou práci uchazeč předloží u zkoušky, kde se bude hodnotit podle jednotlivých kompetencí uvedených na webu Národní soustavy kvalifikací. Zároveň bude potřeba zvolit si cizí jazyk, ve kterém bude uchazeč testován na jazykové kompetence.

Praktická zkouška

Součástí kurzu je také praktická zkouška, během níž se studenti testují, zda zvládají vést prohlídky a výklady pro turisty v Praze. Praktická zkouška se skládá z několika částí, zahrnujících testy jazykových znalostí, znalostí historie a kultury Prahy a schopnost vysvětlit a prezentovat tyto informace turistům. Výsledky praktické zkoušky jsou hodnoceny a na základě výsledků se rozhoduje o udělení osvědčení.

Výhody získání osvědčení

Získání osvědčení profesní kvalifikace průvodce/průvodkyně Prahou je nezbytné pro to, abyste mohli oficiálně vést turisty po Praze. Certifikace ukazuje, že máte potřebné znalosti a schopnosti pro tuto profesi a může zvýšit vaše šance na získání zaměstnání. Dále se můžete stát členy Asociace průvodců Prahou, což vám umožní přístup ke speciálním zdrojům, vzdělávacím programům a dalším příležitostem v této oblasti. Vzhledem k tomu, že Praha je turisticky stabilně a hojně navštěvovaná, jde o velmi zajímavou příležitost, jak získat stabilní zaměstnání či klientelu.

Fixní a růstové myšlení – jaký má vliv na vaši kariéru?

Read More 

​Kvalifikace a živnosti, celoživotní vzdělávání, certifikát, další vzdělávání, kvalifikace, Národní soustava kvalifikací, osvědčení, profesní kvalifikace, trh práce 

Zdroj: Vzdělávání a práce 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *