Ministr školství ocenil vědce, pedagogy i studenty a absolventy vysokých škol

 Cenu Františka Běhounka za popularizaci české vědy letos dostali chemik František Švec a imunolog Tomáš Kalina. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) dnes předal i cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, letos ji získali parazitolog Julius Lukeš a fyziolog Ondřej Kuda. Ceny ministerstva školství v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu v Praze převzalo celkem 21 osobností.

Cena Františka Běhounka je udělována od roku 2012 za propagaci a popularizaci české vědy v evropském výzkumném prostoru. Kalina je odborníkem na cytometrii, vede výzkumné projekty zaměřené na diagnostiku a klasifikaci leukémií a imunodeficitních stavů. Ocenění získal i Švec, který je odborníkem na analytickou a polymerní chemii. Vynalezl porézní monolitické polymery, které se dají využít například pro separaci a analýzu směsí látek při kontrole kvality potravin nebo životního prostředí. Jeho výzkum má využití i při výrobě léků.

Kuda získal cenu za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti přírodních věd. Ve svém výzkumu se zaměřuje na nové signální lipidové molekuly, které mají potenciál zlepšit koordinaci mezi metabolickými a imunitními procesy. Uplatnění může mít výzkum i v medicíně například u pacientů s cukrovkou.

Lukeš se ve svém výzkumu zabývá jednobuněčnými parazity, u kterých studuje jejich morfologii, vývoj a molekulární a buněčné procesy. Jeho výzkum má přínos pro genetickou biologii, uplatnění najde i v biomedicíně například při léčení genetických nemocí. Cenu za mimořádné výsledky výzkumu uděluje ministerstvo od roku 1991.

Cenu Milady Paulové za celoživotní přínos vědě letos získala ekonomka Eva Cudlínová. Cena se uděluje od roku 2009, ministerstvo chce inspirovat ženy, aby se vědě věnovaly. Cudlínová je jednou z prvních osobností, která se v Česku začala zabývat bioekonomikou. Věnuje se bioekonomickým tématům i při přednáškách na univerzitách.

Ministr ocenil i devět studentů nebo absolventů bakalářského, magisterského a doktorského stupně za mimořádné výsledky při studiu nebo vědecké práci. Cenu za mimořádný čin pro studenta vysoké školy získala Barbora Kvapilová z Univerzity Palackého v Olomouci, která se zaměřuje na paliativní péči pro staré a umírající pacienty a jejich rodiny.

Čestné uznání od ministra získala Eva Potužníková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy za svou disertační práci. Zabývala se srovnáním různých statistických modelů pro hodnocení vzdělávací aktivity škol s možností zohlednění sociálněekonomického statusu žáka.

Ministr předal i ceny za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole, jejímž cílem je upozornit na význam kvalitního vzdělávání na vysokých školách. Cenu získalo pět osobností – Radek Cibulka z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Jan Černý z Univerzity Karlovy, Petr Dvořák z Vysokého učení technického v Brně, Ondřej Havelka z Technické univerzity v Liberci a Markéta Košatková z Masarykovy univerzity v Brně.

Zdroj: ČTK

Článek Ministr školství ocenil vědce, pedagogy i studenty a absolventy vysokých škol se nejdříve objevil na Pražské školy.

Read More 

Vysoké školy 

Zdroj: Pražské školy 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *