Nezisková organizace ACMAEOS: Co je jejím hlavním úkolem?

Nabídka studijních oborů je v současné době velmi rozmanitá. Ve školství se proto objevuje celá řada autorit, které usilují o poskytování důvěryhodných a relevantních informací o jednotlivých školách. Co je hlavním cílem organizace ACMAEOS?

Co je ACMAEOS a co je jeho cílem

Pod touto zkratkou se ukrývá subjekt, jehož úplný název zní Accreditation, certification and membership associations of educational organizations and schools.

Samotná nezisková organizace o sobě uvádí, že jejím cílem je poskytnutí relevantních informací zejména o online školách a studijních programech. Informace tedy mají pomoci hlavně studentům, kteří si volí svoje další vzdělávací směřování.

Zároveň však tato instituce funguje i jako autorita, která dokáže zhodnotit úroveň dané vzdělávací instituce. ACMAEOS shromažďuje a vyhodnocuje informace o školách a studijních programech na úrovni jejich právní legitimity. Mimo to je i nezisková organizace garantem kvality konkrétního vzdělávání.

Jednotlivé vzdělávací instituce stejně tak mohou úroveň svých studijních programů garantovat samy a to prostřednictvím dobrovolného členství v ACMAEOS.

Proč se stát členem ACMAEOS

Akreditace v první řadě znamená garanci legitimní existence dané instituce.

Dále ukazuje na to, že se jí podařilo dosáhnou standardů ACMAEOS. Stejně tak zaručuje veřejnou ověřitelnost diplomu studentů.

Žadatel je tak před zařazením na seznam akreditovaných členů povinen prokázat, že svou činnost vyvíjí v souladu s platnou legislativou a že zveřejňuje veškeré informace, které mu tento zákon ukládá. Kromě těchto povinností se zavazuje i zveřejnit údaje o svých studentech.

Právě maximálně transparentní přístup napomáhá odlišit seriózní vzdělávací instituce od nejrůznějších podvodníků, kteří zneužívají neinformovanost běžných lidí.

A právě laickou veřejnost se ACMAEOS svým působením snaží chránit.

Read More 

Zdroj: ACMAEOS 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *