Systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu (evaluace)

V souvislosti s novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, je
od 1.9.2023 nově ukotvena povinnost žadatelů o akreditaci
v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nastavit a uskutečňovat systém vnitřního hodnocení
kvality vzdělávacích programů.
Pro usnadnění aplikace tohoto zákonného ustanovení byly v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje
učitelů a ředitelů (SYPO), konkrétně jeho klíčové aktivity KA 05 – Kvalita, připraveny metodické materiály,
jež mají za cíl představit nástroje, postupy a kroky evaluačního procesu přispívajícímu ke zvyšování kvality
poskytovaného vzdělávání.

Read More 

​ 

Zdroj: MŠMT ČR, MŠMT ČR – Články 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *