Wellness má svá pravidla. Udávejte trendy v tomto perspektivním oboru i vy!

Profese Wellness specialista/specialistka je stále více vyhledávaným povoláním v oblasti péče o zdraví a pohodu. Dovednosti wellness odborníků a jejich odborné znalosti mají vliv na kvalitu života klientů, a proto je klíčové zajistit, aby tito profesionálové měli odpovídající kvalifikaci. Autorizované osoby hrají zásadní roli při posuzování a ověřování uchazečů o tuto profesní kvalifikaci. V dnešním článku se podíváme na to, zda třeba právě VY nejste tou pravou osobou, která se bude podílet na budoucnosti této zajímavé profese!

TIP na čtení: Pozitivní atmosféra na pracovišti

Role autorizované osoby

Autorizovaná osoba v oblasti Wellness specialista/specialistka má zásadní úlohu při ověřování a hodnocení uchazečů o tuto kvalifikaci. Jejím hlavním cílem je zajistit, že uchazeči mají dostatečné dovednosti, vědomosti a schopnosti potřebné pro vykonávání tohoto povolání. Autorizovaná osoba provádí zkoušky, hodnocení a posuzuje portfolio uchazečů.

Jak se stát autorizovanou osobou?

Následující kroky vás provedou tím, jak se autorizovanou osobu můžete stát:

Získání informací: Navštivte webovou stránku Národní kvalifikace, kde jsou podrobně popsány požadavky na autorizované osoby pro tuto kvalifikaci – ale i požadavky na zkoušené uchazeče o kvalifikaci. Dozvíte se tak mnoho zajímavých informací a dohledáte, jaké znalosti budete v roli autorizované osoby přezkušovat.
Splnění odbornosti: Kvalifikační standardy jsou náročné jak pro zájemce o získání kvalifikace, tak přirozeně i pro autorizovanou osobu. Ujistěte se, že splňujete veškeré požadavky uvedené v profilu profesní kvalifikace.
Dostatek materiálního zajištění pro zkoušky: Jakožto autorizovaná osoba budete mít za úkol realizovat přezkušování zájemců o kvalifikaci a bude tak vaším úkolem připravit vše potřebné k vykonání zkoušek. Mezi základní požadavky patří zkušební místnost, počítač nebo notebook s připojením k internetu, dataprojektor a plátno a příprava psacích potřeb a papírů.
Podání žádosti: Pokud splňujete výše uvedená kritéria, nic vám již nebrání v podání žádosti o autorizaci.

Existence autorizovaných osob pro Wellness specialistu/specialistku má významný dopad na rozvoj této profesní oblasti. Pomáháte zajistit, že profesionálové v oboru mají potřebné kvalifikace a dovednosti, což má přímý vliv na zlepšení zdraví a pohody klientů. Vaše práce pomáhá budovat důvěru v profesionální komunitě a zvyšovat standardy péče o zdraví a pohodu. Je to také skvělá příležitost posunout se dál ve své kariéře a stát se klíčovým hráčem v oblasti wellness.

Pokud máte zájem stát se autorizovanou osobou, neváhejte a zahajte proces autorizace nyní a podílejte se aktivně na budoucnosti tohoto oboru!

Chcete mít budoucnost pilates i ve svých rukou? Staňte se autorizovanou osobou při nových rekvalifikacích!

Read More 

​Pro autorizované osoby, autorizované osoby, profesní kvalifikace 

Zdroj: Vzdělávání a práce 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *